Verkefnisstjóri

Fjölmiðlanefnd

Sótt er um starfið í gegnum vefform
Opna vefform
Sótt er um starfið með því að senda tölvupóst á
Senda umsókn

Verkefnisstjóri

Fjölmiðlanefnd

Reykjavík

Hefur þú tekið eftir öllum þeim breytingum sem orðið hafa með tilkomu nýrra miðla og nýrrar tækni? Hefur þú velt fyrir þér samfélagsmiðlanotkun barna og ungmenna og áhrifum samfélagsmiðla á þennan aldurshóp? Hefur þú áhuga á því að stuðla að aukinni þekkingu og færni ólíkra aldurshópa í notkun stafrænna miðla með það að markmiði að styrkja lýðræðið?

Fjölmiðlanefnd leitar að öflugum einstaklingi sem getur unnið að gerð nýrrar miðla- og upplýsingalæsisstefnu, ásamt framkvæmdaáætlun. Starfið felst annars vegar í stefnumótunarvinnu og hins vegar í verkefnisstjórn til að fylgja stefnumálum eftir. Markmiðið er að ná til fólks á öllum aldri með það að markmiði að auka færni þess í að nota samfélagsmiðla og leitarvélar og að vera gagnrýnið á það hvaðan upplýsingar koma.

Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hefur m.a. annars það hlutverk að stuðla að auknu miðla- og upplýsingalæsi meðal almennings. Nefndin er að ýta nýjum verkefnum úr vör, bæði á grundvelli nýrrar Evróputilskipunar og vegna öflugrar Norðurlandasamvinnu fjölmiðlanefnda.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að vinna miðla- og upplýsingalæsisstefnu og fylgja henni eftir.
 • Að vinna framkvæmdaáætlun sem byggir á stefnunni.
 • Að hafa umsjón með reglulegum könnunum til að kanna færni og þekkingu barna og ungmenna annars vegar og fullorðinna hins vegar til að nýta samfélagsmiðla, leitarvélar og þekkja falsfréttir þegar þær birtast.
 • Að byggja upp tengslanet og leiða samstarf þeirra aðila sem koma með einum eða öðrum hætti að miðla- og upplýsingalæsi hér á landi.
 • Að hafa frumkvæði að nýjum verkefnum til að efla færni og þekkingu almennings.
 • Samskipti við stjórnsýslu og aðra hagaðila.
 • Virk þátttaka í norrænu og evrópsku samstarfi.

Hæfnikröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 • Mjög gott vald á íslensku og færni til að rita vandaðan texta er skilyrði.
 • Reynsla af stefnumótun og verkefnastjórnun er kostur.
 • Góð enskukunnátta er skilyrði og kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur.
 • Þekking á miðla- og upplýsingalæsi (e. media and information literacy) er kostur.
 • Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfileikar.
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
 • Sjálfstæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.

Frekari upplýsingar um starfið

Um starfskjör starfsmanna fjölmiðlanefndar fer eftir gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra hefur gert við viðkomandi stéttarfélag. Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á frumkvæði og sjálfstæði. Í boði er starf í síbreytilegu og spennandi umhverfi.

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá, ásamt prófskírteini og kynningarbréfi þar sem umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Fjölmiðlanefnd áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars 2021. Senda skal umsóknir ásamt fylgigögnum til fjölmiðlanefndar á netfangið: postur@fjolmidlanefnd.is merkt „Verkefnastjóri“.

Nánari upplýsingar veitir

Elfa Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri í síma 415 0415 og elfa@fjolmidlanefnd.is

Fjölmiðlanefnd

Vefsíða

Staðsetning

Reykjavík

Starfshlutfall

100%

Auglýsing birt

Umsóknarfrestur

8.3.2021

Sérfræðistörf
Skrifstofustörf
Sækja um
Sækja um