Lögfræðingur á sviði efna, eftirlits og veiðistjórnunar

Umhverfisstofnun

Sótt er um starfið í gegnum vefform
Opna vefform
Sótt er um starfið með því að senda tölvupóst á
Senda umsókn

Lögfræðingur á sviði efna, eftirlits og veiðistjórnunar

Umhverfisstofnun

Reykjavík

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf lögfræðings á sviði efna, eftirlits og veiðistjórnunar í teymi efnamála og teymi lífríkis- og veiðistjórnunar. Lögfræðingurinn mun starfa í öflugum teymum þar sem áhersla er lögð á þverfaglega samvinnu. Starfsvið lögfræðings felst í vinnu með sérfræðingum að greiningu og úrlausn lögfræðilegra og stjórnsýslulegra álitamála við ákvarðanatöku varðandi efnamál og veiði og lífríkismál. Jafnframt þátttöku í annarri fjölbreyttri greiningarvinnu í þverfaglegu starfi. Lögfræðingurinn mun taka þátt í samstarfi við ráðuneyti, aðrar ríkisstofnanir, hagsmunaaðila , sveitarfélög, fyrirtæki og samtök þeirra.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Greining og úrlausn lögfræðilegra og stjórnsýslulegra álitamála við ákvarðanatöku
 • Greining á löggjöf Evrópusambandsins í málaflokkum teyma og undirbúningur reglugerða í samvinnu við sérfræðinga stofnunarinnar og umhverfis- og auðlindaráðuneytið
 • Vinnsla minnisblaða með tillögum að úrlausnum um lögfræðileg álitaefni sem falla undir verksvið viðkomandi teyma
 • Umsagnir um þingmál og lagafrumvörp og stjórnsýslukærur. Einnig gerð tillagna að breytingum á lögum og reglugerðum og greining EES gerða
 • Beiting þvingunarúrræða og viðurlaga
 • Fræðsla og ráðgjöf um lögfræðileg efni

Hæfnikröfur

 • Menntun á sviði lögfræði með áherslu á umhverfismál. Meistaragráða og fullnaðarpróf í lögfræði er skilyrði
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
 • Þekking og/eða reynsla af reglum EES-samningsins um umhverfisvernd
 • Gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu og riti
 • Góð samstarfshæfni og sveigjanleiki í samskiptum
 • Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 • Haldbær þekking á einu Norðurlandamáli er kostur

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Starfsaðstaða sérfræðingsins getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum; allt eftir búsetu. Gagnkvæmur reynslutími er sex mánuðir við ráðningu. Æskilegt er að lögfræðingurinn geti hafið störf sem fyrst.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 24.02.2021

Nánari upplýsingar veitir

Skúli Þórðarson - skuli@ust.is - 591 2000

Þóra Margrét Pálsdóttir Briem - thoram@ust.is - 591 2000

Umhverfisstofnun

Vefsíða

Staðsetning

Reykjavík

Starfshlutfall

100%

Auglýsing birt

Umsóknarfrestur

24.2.2021

Sérfræðistörf
Sækja um
Sækja um