Lektor í almennri hjúkrunarfræði

Háskóli Íslands

Sótt er um starfið í gegnum vefform
Opna vefform
Sótt er um starfið með því að senda tölvupóst á
Senda umsókn

Lektor í almennri hjúkrunarfræði

Háskóli Íslands

Reykjavík

Laust er til umsóknar 50% starf lektors í almennri hjúkrunarfræði við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.

Almenn hjúkrun miðar að því að veita sjúklingum heilsteypta umönnun sem byggir á vísindum og gagnreyndri þekkingu. Almennar hjúkrunarþarfir sjúklinga eru margþættar og það getur skipt sköpum fyrir árangur meðferðar sjúklings hvernig þeim er mætt. Krafa um þekkingu á áhrifum flókinnar hjúkrunarmeðferða á heilsu, vellíðan og virkni sjúklinga er vaxandi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Leitað er að öflugum einstaklingi með góða þekkingu á almennri hjúkrun til að taka þátt í uppbyggingu almennrar hjúkrunarfræði við deildina.

Starfsskyldur kennara við Háskóla Íslands skiptast í þrjá meginþætti: rannsóknir, kennslu og stjórnun.

Við ráðningu verður miðað við, að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum Hjúkrunarfræðideildar.

Hæfnikröfur

  • Doktorspróf eða próf sem jafnað verður til doktorsprófs, eða jafngild hæfni að mati dómnefndar.
  • Sérmenntun á sviði hjúkrunar.
  • Rannsóknavirkni á fræðasviðinu, sjálfstæði og frumkvæði í rannsóknum.
  • Góð reynsla af háskólakennslu, fræðilegri og klínískri
  • Leiðbeining til æðri háskólagráðu er æskileg
  • Stjórnunarreynsla.
  • Reynsla af öflun styrkja til rannsóknarstarfa er æskileg.
  • Góð samstarfshæfni, lipurð í mannlegum samskiptum ásamt góðri færni í að miðla eigin þekkingu.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara hafa gert.

Æskilegt er að viðkomandi hefji störf eigi síðar en 1. júli 2021, enda verði störfum nefndar sem um málið fjalla þá lokið.

Umsækjendur skulu láta fylgja með umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið og rannsóknaráætlun ef til ráðningar kemur. Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja með umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf sín, eftir því sem við á. Ef ekki er unnt að skila fylgigögnum með umsókn á rafrænu formi skal skila þeim í þríriti til vísindasviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík.

Ráðið verður í starfið til fimm ára, með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009.

Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla og reglna um Háskóla Íslands nr. 569/2009.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans


Heilbrigðisvísindasvið er eitt af fimm fræðasviðum Háskóla Íslands. Innan sviðsins eru sex deildir; Hjúkrunarfræðideild, Lyfjafræðideild, Læknadeild, Matvæla- og næringarfræðideild, Sálfræðideild og Tannlæknadeild. Starfsmenn sviðsins eru um 300 og nemendur um 2200.

Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun Íslands og eini skólinn hérlendis sem er á báðum virtustu matslistunum yfir bestu háskóla heims, Times Higher Education World University Rankings og Shanghai Ranking.

Starfshlutfall er 50%

Umsóknarfrestur er til og með 22.03.2021

Nánari upplýsingar veitir

Herdís Sveinsdóttir - herdis@hi.is - 525 4971

Háskóli Íslands

Vefsíða

Staðsetning

Reykjavík

Starfshlutfall

50%

Auglýsing birt

Umsóknarfrestur

22.3.2021

Kennsla og rannsóknir
Sækja um
Sækja um