Fjármálasérfræðingur

Reykjavíkurborg

Sótt er um starfið í gegnum vefform
Opna vefform
Sótt er um starfið með því að senda tölvupóst á
Senda umsókn

Fjármálasérfræðingur

Reykjavíkurborg

Reykjavík

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf fjármálasérfræðings laust til umsóknar. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í fjármála- og rekstrarþjónustu skóla- og frístundasviðs. Næsti yfirmaður fjármálasérfræðings er fjármálastjóri sviðsins og helstu verkefni tengjast fjármálaþjónustu, reikningsskilum og gerð fjárhagsáætlunar fyrir starfsstaði sviðsins. Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita. Jafnframt greiðir sviðið framlög til sjálfstætt starfandi dagforeldra, leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla og hefur eftirlit með starfsemi þeirra. Skóla- og frístundasvið þjónustar yfir 20 þúsund börn og fjölskyldur þeirra. Útgjöld sviðsins eru u.þ.b. 59 milljarðar kr. á ári í tæplega 200 rekstrareiningum.

Umsókn fylgi starfsferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri og Guðmundur Guðbjörnsson, deildastjóri í síma 411-1111

Netföng: kristjan.gunnarsson@reykjavik.is / gudmundur.gudbjornsson@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Fjárhagslíkan grunnskóla
 • Gerð fjárhagsáætlana.
 • Mánaðarleg uppgjör og frávikagreining.
 • Fjárhagslegt eftirlit til að tryggja að útgjöld séu innan fjárheimilda.
 • Greiningarvinna og fjárhagseftirlit.
 • Fjarhagsupplýsingagjöf til stjórnenda.

Hæfniskröfur

 • Háskólagráða í viðskiptafræði.
 • Mastersgráða í viðskiptafræði kostur.
 • Reynsla af vinnu við uppgjör og áætlanagerð æskileg.
 • Reynsla af lykiltalnagreiningu æskileg.
 • Reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
 • Þekking á rekstri grunnskóla er kostur.
 • Góð íslenskukunnátta ásamt færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
 • Skipulagshæfni, nákvæmni og öguð vinnubrögð.
 • Lipurð í samskiptum.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Reykjavíkurborg

Vefsíða

Staðsetning

Reykjavík

Starfshlutfall

100%

Auglýsing birt

Umsóknarfrestur

7.3.2021

Sérfræðistörf
Sækja um
Sækja um